halsnaes.info logo w100 om byer land&vand område region ressourcer  
 
 

 

Frederiksværks 1756-92

halsnaes.info på facebook

Følg halsnaes.info på facebook og få information om nyheder på siden

Kort fortæller historie

Her skal vi lige checke hvordan man kan formidle historiefortælling ved hjælp af landkort og prospekter.

 

Peter Hersleb Classens skitse over Frederiks Værk

Kort over Frederiks Værk

Se kortet ovenfor i interaktiv fullscreen udgave i ekstrem opløsning her (Fundet på Det Kongelige Bibliotek).

 

Kort over "Det Fridricswærckske Gods og Etablissement", stukket af Winckler i 1767

Det Fridericswærske District, Winckler 1767

Se kortet ovenfor i interaktiv fullscreen udgave i ekstrem opløsning her (Fundet på Det Kongelige Bibliotek).

Kortet bidrager med en række interessante informationer. Mod syd ses Hagelse Skov, som forlængst er forsvundet og lidt nord for Ølsted ses landsbyen Ubberup.

Nord for Vinderød Skov er Øvre Mølle markeret, mens Nedre Mølle ved Arrenakke Åens slyngede forløb ikke er markeret. Tilsandingen af Arrenakke Å ses tydelig ved Ørkesholm lidt nord for Kassemose.

Vest for Frederiksværk ved Hanehoved ses Classens Teglværk. Der er endnu ikke direkte vejføring til Grønnæsse Skov, idet man skal over Torup for at komme længere mod vest. Ellinge ved Ellingebugten er markeret som en lille landsby landsby med 3 gårdmænd og 5 husmænd. Landsbyen Hald ses også som en stor landsby med 10 gårdmænd og 3 husmænd.

Længere mod vest ses de 3 landsbyer, Fornerup, Rorup og Gryndese, som senere blev jævnet med jorden for at give plads til Classens Hovedgård Grønnæssegård.

Liseleje (slutningen af 1700-tallet) og Hundested (1862) er slet ikke etableret på dette tidpunkt, men Lynæs er markeret som en lille landsby med 5 husmænd og deres familier.

 

Johan Gottfried Wincklers prospekt over Frederiks Værk (1773)

Johan Gottfried Wincklers prospekt over Frederiksværk

Se kortet ovenfor i interaktiv fullscreen udgave i ekstrem opløsning her (Fundet på Det Kongelige Bibliotek).

På Johan Frederik Classens gods Corselitze på Falster, som efter Classens død forvaltes af Det Classenske Fideokommis, findes også en håndkoloreret udgave af Wincklers stik (arkivfoto 2011: Jørgen Lassen ©).

Koloreret udgave af Wincklers prospekt over Frederiksværk, 1773

Winckler har stukket prospektet med en tegning af Christian August Lorentzen som forlæg, hvoraf et udsnit [?] ses her:

Prospekt over Frederiksværk. Tegning af Christian August Lorentzen (C.A. Lorentzen)

Wincklers kobberstik er stort set identisk med Lorentzens tegning. Dog er skyformationerne fjernet og der er tilføjet 2 bygninger til venstre nederst i stikket. Som en kuriøs detalje er der også tilføjet en ældre krumbøjet mand med stok og tegnemappe under armen nederst til venstre i stikket. Et kvalificeret gæt er, at Winckler har tilføjet sig selv som en underfundig hilsen til eftertiden.

Se Wincklers stik i ekstrem høj detaljeringgrad her.

 

Johan Gottfried Wincklers kort over Frederiks Værk

Grundtegning

Se kortet ovenfor i interaktiv fullscreen udgave i ekstrem opløsning her (Fundet på Det Kongelige Bibliotek).

 

Foreløbig visning af tallenes betydning på ovenstående kort og prospekt

FIId FI
Num
FINameOld
FIName
FIDescOld FIDesc FIALength
FIAWith
1 1 Giethuusets Bygning
Gjethuset (Hovedfløjen)
Giethuusets Bygning med tvende Floÿe i alt 264 alens Strækning og i breeden 26 alen, haver 10 Store og 2de Smaae Smelte Ofne, med dertil hørende Damgruber og Opfordringhs Machiner, Adskillige mindre Smelte Ofne saavelsom Kredz Smelte Ofne, Messing Ofne etc: ReverbereerOfne der drives ved Steenkull, for at Støbe Bomber, Jern Kugler saavelsom Jern Canoner; Og tvende Smedde Esser et Værksted for Roth og Gelbgiesser arbejde, samt et Magazin for de til alle slags Canon Klokke og andre Støbninger behörende Metaller; udi dette Støberie kand Støbes Maanedlig 100de a 125ve stk[?]:r Canoner og Mörsere af adskillige Calib:r foruden Klokker og andet Metal arbeÿde Kug?: Bombr. Kamer Jern Ofne, Jern Gryder, Jern Suker Kiedler etc: x26
2 2 Giethuusets Bygning
Gjethuset (Nordfløjen)
Giethuusets Bygning med tvende Floÿe i alt 264 alens Strækning og i breeden 26 alen, haver 10 Store og 2de Smaae Smelte Ofne, med dertil hørende Damgruber og Opfordringhs Machiner, Adskillige mindre Smelte Ofne saavelsom Kredz Smelte Ofne, Messing Ofne etc: ReverbereerOfne der drives ved Steenkull, for at Støbe Bomber, Jern Kugler saavelsom Jern Canoner; Og tvende Smedde Esser et Værksted for Roth og Gelbgiesser arbejde, samt et Magazin for de til alle slags Canon Klokke og andre Støbninger behörende Metaller; udi dette Støberie kand Støbes Maanedlig 100de a 125ve stk[?]:r Canoner og Mörsere af adskillige Calib:r foruden Klokker og andet Metal arbeÿde Kug?: Bombr. Kamer Jern Ofne, Jern Gryder, Jern Suker Kiedler etc: x26
3 3 Giethuusets Bygning
Gjethuset (Sydfløjen)
Giethuusets Bygning med tvende Floÿe i alt 264 alens Strækning og i breeden 26 alen, haver 10 Store og 2de Smaae Smelte Ofne, med dertil hørende Damgruber og Opfordringhs Machiner, Adskillige mindre Smelte Ofne saavelsom Kredz Smelte Ofne, Messing Ofne etc: ReverbereerOfne der drives ved Steenkull, for at Støbe Bomber, Jern Kugler saavelsom Jern Canoner; Og tvende Smedde Esser et Værksted for Roth og Gelbgiesser arbejde, samt et Magazin for de til alle slags Canon Klokke og andre Støbninger behörende Metaller; udi dette Støberie kand Støbes Maanedlig 100de a 125ve stk[?]:r Canoner og Mörsere af adskillige Calib:r foruden Klokker og andet Metal arbeÿde Kug?: Bombr. Kamer Jern Ofne, Jern Gryder, Jern Suker Kiedler etc: x26
4 4 Hammer og Anker Wærck
Hammer- og ankerværk
Hammer og Ander Wærck 32 alenlang, haver fem Stoere Smede Esser, hvoraf de tvende ere Indrettede til at drives med Wand, een Stoer Smelte Esse, een Dreÿe Machine, et Stampe og Sigte Wærk, der drives ved Wands kraft, et Kleinsmede Wærksted, tvende Stoere Wand Hamre til brug for Anker og GHevæhr Fabriqver, tvende mindre ditto til brug, for at udplatte og udhamre Kaaber og Jern, samt til at smede Jern Kugler, Gevæhrlöb, Flintelaase, Kurtzgevæhr, og alleslags Krigs Armaturer, saavelsom Toÿgsmed og andet arbeÿde af rundt og Fladt Jern til Flaadens og Land Magtens Fornödenhed. 32
5 5 Kanon Dreÿe Wærket
Kanondrejeværket
Kanon Dreÿe Wærket 50 alenlang, haver tvende Stoere og fem smaa Dreÿe Machiner, samt én Kugle Slibe Machine saavelsom et Puck og Wadske Wærk, til at reense Kredz og ureene Metaller. 50
6 6 Kanon Boer Wærket
Kanonboreværket
Kanon Boer Wærket 39 alenlang og i breeden 22 alen, i fortløbende strekning med Hammer og Dreÿe Wærket. 39x22
7 7 Hoved Slusen
Hovedslusen
Hoved Slusen Opfört af hugne quader Steene, med dobbelte Studs Porter.
8 8 Korn, Grÿn og Meel Sigte Mølle
Korn-, gryn- og melsigtemølle
Korn, Grÿn og Meel Sigte Mølle 28 alenlang og i breeden 10 alen, med 4re Mölle gange. 28x10
9 9 Korn, Grÿn og Meel Sigte Mølle
Korn-, gryn- og melsigtemølle
Korn, Grÿn og Meel Sigte Mølle 28 alenlang og i breeden 10 alen, med 4re Mölle gange. 28x10
10 10 Slibe og Poleer Machiner
Slibe- og polérmaskine
Slibe og Poleer Machiner 20 alenlang og i breeden 10 alen, til at slibe Kurzgevæhr, Flintelöb, Bajonetter, Klinger, Ladestokke, og adskilligt andet slags Jern og Staal arbeÿde, saavelsom til at Slibe alleslags Ædle og u ædle Steene. 20x10
11 11 Saug og Hovle Machine
Sav- og høvlemaskine
a.b.c.d. [denne bogstavering fremgår hverken af kort eller prospekt] Saug og Hovle Machine 76 alenlang og i breeden 12 alen, for Tömmer og Brædder af alleslags Dimensioner, et Boerværk til Gevæhrlöb, Mölle bÿger Wærksted, saavelsom én Walcke Mölle samt Stampe Mölle til Klæder og Læder. 76x12
12 12 Tømmer Pladsen
Tømmerpladsen
Tømmer Pladsen til at oplægge Diverse Sorter Tømmer og Brædder.
13 13 Tømmer Pladsen
Tømmerpladsen
Tømmer Pladsen til at oplægge Diverse Sorter Tømmer og Brædder.
14 14 Tømmer Magasinet
Tømmermagasinet
Tømmer Magasinet 112 alenlang og i breeden [intet tal!] alen for Tömmer Materialier. 112
15 15 Kaaber Smed Wærksted
Kobbersmedeværksted
Et Huus 30 alenlang, indeholder Kaaber Smed Wærksted. 30
16 16 Reebslager Wærksted og Reeberbahne
Revslagerværksted og reberbane
Et Huus 30 alenlang, indeholder Reebslager Wærksted og Reeberbahne. 30
17 17 Blæsebælg Beklædnings Skoemager samt Skrædder Wærksted
Blæsebælg-, beklædningsskomager- og skrædderværksted
Et Huus 30 alenlang, indeholde Blæsebælg Beklædnings Skoemager samt Skrædder Wærksted. 30
18 18 Messing og Skind Sigtemager Wærksted
Messing- og skindsigteværksted
Et Huus 30 alenlang, indeholder Messing og Skind Sigtemager Wærksted. 30
19 19 Tegneskole Kaaberstikker og Damascineur Wærksted, samt trÿkkerie Mahler og Glarmester Wærksted
Tegneskole, kobberstikker- og damaskværksted samt trykkeri-, maler- og glarmesterværksted
e.f.g. [denne bogstavering fremgår hverken af kort eller prospekt] Et Huus 30 alenlang, indeholder Tegneskole Kaaberstikker og Damascineur Wærksted, samt trÿkkerie for Land, Charter og Kaaberstikker Mahler og Glarmester Wærksted. 30
20 20 Modelmager Wærksted
Modelmagerværksted
Et Huus 30 alenlang, indeholder Modelmager Wærksted. 30
21 21 KunstHuuset Læse og Regneskole, samt Wærksteder for Instrument magere, Bössemager og Laboratorium
Kunsthuset, læse- og regneskole samt vækrsteder for instrumentmagere, bøssemagere og laboratorium
h.i.k.l.m. [denne bogstavering fremgår hverken af kort eller prospekt] KunstHuuset er 64 alenlang, derudi er Læse og Regneskole, samt Wærksteder for alleslags Mechaniske Kunstnere og Mathematische Instrument magere, Bössemager ogFilhugger Wærksted, samt Metal probeer Laboratorium. 64
22 22 KunstHuuset Læse og Regneskole, samt Wærksteder for Instrument magere, Bössemager og Laboratorium
Kunsthuset, læse- og regneskole samt vækrsteder for instrumentmagere, bøssemagere og laboratorium
h.i.k.l.m. [denne bogstavering fremgår hverken af kort eller prospekt] KunstHuuset er 64 alenlang, derudi er Læse og Regneskole, samt Wærksteder for alleslags Mechaniske Kunstnere og Mathematische Instrument magere, Bössemager ogFilhugger Wærksted, samt Metal probeer Laboratorium. 64
23 23 Gevæhr løb Nagelsmeddie Tøüg Smed og Beslagssmeddie Wærksteder
Geværløb, nagel-, tøj- og beslagsmedværksteder
n.o.p. [denne bogstavering fremgår hverken af kort eller prospekt] Gevæhr løb Nagelsmeddie Tøüg Smed og Beslagssmeddie Wærksteder 178 alenlang, tillige med et Jern Magazin 30 alen, derudi finders 11 Smede Esser, til Bösse Smede Nagel Smede, Toÿg Smede, samt Wogn og Heste Beslag Smede.
24 24 Gevæhr løb Nagelsmeddie Tøüg Smed og Beslagssmeddie Wærksteder
Geværløb, nagel-, tøj- og beslagsmedværksteder
n.o.p. [denne bogstavering fremgår hverken af kort eller prospekt] Gevæhr løb Nagelsmeddie Tøüg Smed og Beslagssmeddie Wærksteder 178 alenlang, tillige med et Jern Magazin 30 alen, derudi finders 11 Smede Esser, til Bösse Smede Nagel Smede, Toÿg Smede, samt Wogn og Heste Beslag Smede.
25 25 Salpeter Wærck
Salpeterværk
Salpeter Wærck 96 alenlang. 96
26 26 Møllebygger Wærksted samt Tømmer Magazin
Møllebyggerværksted og tømmermagasin
Møllebygger Wærksted samt Tømmer Magazin 112 alenlang 112
27 27 Slusen for Krud Möllernes Wandledning
Slusen for krudtmøllerne
Slusen for Krud Möllernes Wandledning udi nÿe Canal haver tvende Sluds Porter. Fra Hammer Wærket No: 4 er gravet én nÿe Canal 40 al: breed 7 al: dÿb og 2900 alenlang der taber sit Wand i Stranden efter at det haver sadt i bevægelse 7 Stoere Krud Machiner.
28 28 Förste Krud Machine
Krudtmaskine 1
Förste Krud Machine 30 alenlange, haver 51 Metal Krud Stamper, og 51 ditto Mörsere i vægt 8767 pund Metal.
29 29 Anden Krud Machine
Krudtmaskine 2
Anden Krud Machine 16 alenlange, haver 44 Metal Krud Mörsere, og 44 ditto Stamper i vægt 7292 pund Metal.
30 30 Tredie Krud Machine
Krudtmaskine 3
Tredje Krud Machine 30 alenlange, haver 48 Metal Krud Stamper, og 48 ditto Mörsere i vægt 8767 pund Metal.
31 31 Krud Kørne Machinen
Krudtkornemaskine
Krud Kørne Machinen, 33½ alenlang, hvorudi befindes 5 Metal Mörsere, og 5 ditto Sdtamper i vægt 570 pund Metal 7 Krud Poleer Machiner, samt 60 Körne Sigter af Messing og Pergament.
32 32 Femte Krud Machine
Krudtmaskine 5
Femte Krud Machine 16 alenlange, haver 52 Metal Krud Stamper, og 52 ditto Mörsere i vægt 8610 pund Metal.
33 33 Siette Krud Machine
Krudtmaskine 6
Siette Krud Machine 21 alenlange, haver 54 Metal Krud Mörsere, og 54 ditto Stamper i vægt 8947 pund Metal.
34 34 Sÿvende Krud Walse Machine.
Krudtvalsemaskine 7
Sÿvende Krud Walse Machine. Paa disse 6 Krud Stampe Machiner, naar Krudet arbeÿdes efter den maade der bruges ved Fransche og Tÿdsche Krud Stampe Wærker, ligesom arbeÿds Methoden beskrives udi Belidors archit: Hÿdraulique vol[?]:pa: nemlig, at 20 pund Krud settes under hver Stampe i 24 Tiimer kunde aarlig eller i 365 dage tilvirkes 1854,000 til 2000,000 pund Krud. Alleslags ulÿkelige og u hældige Tildragelser undtagen.
35 35 Krud Sigte Machine
Krudtsigtemaskine
Nö: 35 til Nö 45 inclusive indbefatter 11 smaae Krud Sigte Machiner hvorudi befindes og drives ved Stange Wærker 392 Haar og Skind Sigter ved disse Machiner bespares 400 Menneskers Arbeÿde.
36 36 Krud Sigte Machine
Krudtsigtemaskine
Nö: 35 til Nö 45 inclusive indbefatter 11 smaae Krud Sigte Machiner hvorudi befindes og drives ved Stange Wærker 392 Haar og Skind Sigter ved disse Machiner bespares 400 Menneskers Arbeÿde.
37 37 Krud Sigte Machine
Krudtsigtemaskine
Nö: 35 til Nö 45 inclusive indbefatter 11 smaae Krud Sigte Machiner hvorudi befindes og drives ved Stange Wærker 392 Haar og Skind Sigter ved disse Machiner bespares 400 Menneskers Arbeÿde.
38 38 Krud Sigte Machine
Krudtsigtemaskine
Nö: 35 til Nö 45 inclusive indbefatter 11 smaae Krud Sigte Machiner hvorudi befindes og drives ved Stange Wærker 392 Haar og Skind Sigter ved disse Machiner bespares 400 Menneskers Arbeÿde.
39 39 Krud Sigte Machine
Krudtsigtemaskine
Nö: 35 til Nö 45 inclusive indbefatter 11 smaae Krud Sigte Machiner hvorudi befindes og drives ved Stange Wærker 392 Haar og Skind Sigter ved disse Machiner bespares 400 Menneskers Arbeÿde.
40 40 Krud Sigte Machine
Krudtsigtemaskine
Nö: 35 til Nö 45 inclusive indbefatter 11 smaae Krud Sigte Machiner hvorudi befindes og drives ved Stange Wærker 392 Haar og Skind Sigter ved disse Machiner bespares 400 Menneskers Arbeÿde.
41 41 Krud Sigte Machine
Krudtsigtemaskine
Nö: 35 til Nö 45 inclusive indbefatter 11 smaae Krud Sigte Machiner hvorudi befindes og drives ved Stange Wærker 392 Haar og Skind Sigter ved disse Machiner bespares 400 Menneskers Arbeÿde.
42 42 Krud Sigte Machine
Krudtsigtemaskine
Nö: 35 til Nö 45 inclusive indbefatter 11 smaae Krud Sigte Machiner hvorudi befindes og drives ved Stange Wærker 392 Haar og Skind Sigter ved disse Machiner bespares 400 Menneskers Arbeÿde.
43 43 Krud Sigte Machine
Krudtsigtemaskine
Nö: 35 til Nö 45 inclusive indbefatter 11 smaae Krud Sigte Machiner hvorudi befindes og drives ved Stange Wærker 392 Haar og Skind Sigter ved disse Machiner bespares 400 Menneskers Arbeÿde.
44 44 Krud Sigte Machine
Krudtsigtemaskine
Nö: 35 til Nö 45 inclusive indbefatter 11 smaae Krud Sigte Machiner hvorudi befindes og drives ved Stange Wærker 392 Haar og Skind Sigter ved disse Machiner bespares 400 Menneskers Arbeÿde.
45 45 Krud Sigte Machine
Krudtsigtemaskine
Nö: 35 til Nö 45 inclusive indbefatter 11 smaae Krud Sigte Machiner hvorudi befindes og drives ved Stange Wærker 392 Haar og Skind Sigter ved disse Machiner bespares 400 Menneskers Arbeÿde.
46 46 Wærksted til Krud Tönders Reparation
Reparationsværksted for krudttønder
Et Wærksted til Krud Tönders Reparation
47 47 Stoere Krud Sigte Machine
Store krudtsigtemaskine
Stoere Krud Sigte Machine 31 alenlang, hvorudi befindes og drives ved Stange Wærker 48 Haar og Skind Sigter. 31
48 48 Förste Krud Tÿrknings Huus
Krudtpresse[?]hus 1
Förste Krud Tÿrknings Huus 20 alenlang. 20
49 49 Sigte Huus
Sigtehus
Sigte Huus hvor tört Krud segtes 14 alenlang 14
50 50 Tredje Krud Tÿrknings Huus
Krudtpresse[?]hus 2
Tredje Krud Tÿrknings Huus 20 alenlang. 20
51 51 Fierde Krud Tÿrknings Huus
Krudtpresse[?]hus 3
Fierde Krud Tÿrknings Huus 38 alenlang. 38
52 52 förste Krud Mesters Waaningshuus
Første krudtmesters bolig
förste Krud Mesters Waaningshuus.
53 53 Wagthuus
Vagthus
Wagthuus for de der arbeÿde om Natten ved Krud Wærket.
54 54 Salpeter Wærket Nö: 1
Salpeterværk 1
Salpeter Wærket Nö: 1, 97 alenlang. 97
55 55 Salpeter Wærket Nö: 1
Salpeterværk 1
Salpeter Wærket Nö: 1, 97 alenlang. 97
56 56 Salpeter Laboratorium
Salpeterlaboratorium
Salpeter Laboratorium 50 alenlang, derudi Raffineres Salpeter og Svovl udi 16 Store Kaaber Kiedler, brændes Kull i 6 Sstoere Jern Grÿder, samt Inveÿes Krud Compositioner, förend de föres til Krud Machinerne. 50
57 57 Salpeter Wærket Nö: 2
Salpeterværk 2
Salpeter Wærket Nö: 2, 49 alenlang. 49
58 58 Hovedmagazinet
Hovedmagasinet
Hovedmagazinet 60 alenlang, for Salpeter Svovl og Kull. 60
59 59 Salpeter Wærket Nö: 3
Salpeterværk 3
Salpeter Wærket Nö: 3, 75½ alenlang, Paa dette heele Salpeter Wærk findes et forråd af circa 2000,000 pund Salpeter holdende Jord. 75,5
60 60 Salpeter Wærket Nö: 3
Salpeterværk 3
Salpeter Wærket Nö: 3, 75½ alenlang, Paa dette heele Salpeter Wærk findes et forråd af circa 2000,000 pund Salpeter holdende Jord. 75,5
61 61 Hÿtte Brænde og Kull
Brænde- og kulhytte
Hÿtte for derudi at bevare Brænde og Kull
62 62 Kanon Skÿdebahne
Kanonskydebane
Kanon Skÿdebahne
63 63 Fvhrwærkerie Laboratorium
Fyrværkerilaboratorium
Fvhrwærkerie Laboratorium 26½ alenlang, samt et Materialhuus. 26,5
64 64 Krud Taarn Nö: 4
Krudttårn 4
Krud Taarn Nö: 4, 50 alenlang, hvorudi bevares 1200,00 á 1500,00 pund Krud. 50
65 65 Krud Taarn
Krudttårn
Krud Taarn 8 alenlang. 8
66 66 Klokken
Klokken
Klokken ved bemeldte Taarn.
67 67 anden Krudmesters og Folckes Waaningshus
Bolig for Anden Krudtmester og folk
anden Krudmesters og Folckes Waaningshus 50 alenlang.
68 68 Hattemager Wærksted
Hattemagerværksted
Et Huus 30 alenlang til Hattemager Wærksted, hvor tillige det Haar og Uld der behøves til Canon forminger bereedes. 30
69 69 Smeltedigel Fabrique
Smeltedigelfabrik
Et Huus 40 alenlang hvorudi er Smeltedigel Fabrique. 40
70 70 Faiance ofne og Urne Fabrique
Fajanceovne- og urnefabrik
Faiance ofne og Urne Fabrique 64 alenlang, sammesteds bereedes allaslags Muur Steene og Materier hvoraf Metalk og Smelte Ofne opbygges. 64
71 71 Et Huus
Hus
Et Huus 30 alenlang. 30
72 72 Wærksted for Billedhuggere og Sadelmagere
Billedhugger- og sadelmagerværksted
Et Huus 30 alenlang, til Wærksted for Billedhuggere og Sadelmagere. 30
73 73 Lavetmager Hiulmans og Snedker Wærksted
Lavetmager, hjulmand og snedkerværksted
Lavetmager Hiulmans og Snedker Wærksted 84 alenlang.
74 74 Windebroe
Vindebro
Windebroe over Gamle Canal
75 75 Wagthuuset
Vagthuset
Wagthuuset med en klokke.
76 76 Wagthuuset
Vagthuset
Wagthuuset med en klokke.
77 77 Arresthuuset
Arresthuset
Arresthuuset
78 78 Artillerie Park
Artilleripark
Artillerie Park.
79 79 Artillerie Park
Artilleripark
Artillerie Park.
80 80 Betalingshuuset
Betalingshuset
Betalingshuuset.
81 81 Wåningshus for Kanon Boermesteren
Bolig for Kanonboremesteren
Et Waanings Huus for Kanon Boermesteren og de ved Boerværket arbejdende.
82 82 Kroen
Kroen
Kroen.
83 83 Slagteriet
Slagteriet
Slagteriet 28 alenlang. 28
84 84 Bageriet
Bageriet
Bageriet 29 alenlang. 29
85 85 Bødker Wærksted
Bødkerværksted
Bødker Wærksted 42 3/4 alenlang. 43,75
86 86 Waaningshuus for Gietmestere
Bolig for gjetmestere
Et Waaningshuus 29 alenlang, for Gietmestere. 29
87 87 Baraque
Barak
Baraque for det på Fridrichswærk vagthavende Commando, 63 alenlang. 63
88 88 Lazaret
Lazaret
Lazaret 32 alenlang. 32
89 89 Stoere Klokke
Store klokke
den Stoere Klokke 32 alenlang 32
90 90 Krud Taarnet Nö: 1
Krudttårn 1
Krud Taarnet Nö: 1, 50 alenlang, hvorudi bewares 1299,00 á 1500,00 pund Krud. 50
91 91 Krud Taarn
Krudttårn
Krud Taarn 51½ alenlang, hvorudi bewares 2000,00 á 3000,00 pund Krud. 51,5
92 92 Krud Taarnet Nö: 2
Krudttårn 2
Krud Taarnet Nö: 2, 50 alenlang, hvorudi bewares 1299,00 á 1500,00 pund Krud. 50
93 93 Krud Taarnet Nö: 3
Krudttårn 3
Krud Taarnet Nö: 3, 50 alenlang, hvorudi bewares 1299,00 á 1500,00 pund Krud. 50
94 94 Krud Taarnet Nö: 5
Krudttårn 5
Krud Taarnet Nö: 5, 50 alenlang, hvorudi bewares 1299,00 á 1500,00 pund Krud. 50
95 95 Krud Taarnet Nö: 6
Krudttårn 6
Krud Taarnet Nö: 6, 50 alenlang. 50
96 96 Wange Huus for Skou Vogterne
Vangehus for skovvogtere
Et Wange Huus for Skou Vogterne.
97 97 Korn og Material Magaziner
Korn- og materialmagasin
tvende Korn og Material Magaziner for differente Sorter Materialier 60 alenlang. 60
98 98 Steenkulsmagazin, samt indhegnet Tömmer Plads
Stenkulsmagasin og tømmerplads
Et Steenkulsmagazin 100 alenlang, samt én indhegnet Tömmer Plads 100
99 99 Korn og Material Magaziner
Korn- og materialmagasin
tvende Korn og Material Magaziner for differente Sorter Materialier 60 alenlang. 60
100 100 Tegl Ofne og Kalbrænderie
Teglovne og kalbrænderi
Tegl Ofne og Kalbrænderie
101 101 Skibs Haun
Skibshavn
En Skibs Haun
102 102 Pröve Stæder for Krud og Kanoner
Prøvested for Krud og kanoner
Pröve Stæder for Krud og Kanoner.
103 103 Pröve Stæder for Krud og Kanoner
Prøvested for Krud og kanoner
Pröve Stæder for Krud og Kanoner.
104 104 Wange Huuse for Skouvogterne
Vangehus for skovvogtere
Wange Huuse for Skouvogterne.
105 105 Wange Huuse for Skouvogterne
Vangehus for skovvogtere
Wange Huuse for Skouvogterne.
106 106 Artilleri Pröve Commissionens Waaningshuus
Bolig for Artilleriprøvekommissionen
Artilleri Pröve Commissionens Waaningshuus.
107 107 Oeconomi Waanings Huus
Bolig for bogholder
Oeconomi Waanings Huus
108 108 Qvægstaldene
Kvægstaldene
Qvægstaldene
109 109 Proviant Huuset
Provianthuset
Proviant Huuset, 62 alenlang, deri Bagerie Brÿggerie, Brænderie, og én Törre-Machine. 62
110 110 IIs Kielder
Iskælder
IIs Kielder
111 111 Proprietairens Waanings Huus
Bolig for proprietæren
Proprietairens Waanings Huus.
112 112 Model og Naturalie Kammer
Model- og naturaliekammer
Model og Naturalie Kammer 38 alenlang, hvorudi bevares én Samling af Modeller til Machiner, Mineralier og Curiosa. 38
113 113 Arre Söe Gaards Hoved Bygning
Arresøgårds hovedbygning
Arre Söe Gaards Hoved Bygning, 46 alenlang 46
114 114 Stalden
Stalden
Stalden 76 alenlang. 76
115 115 Kornlade og Loe samt Høe Magazin
Kornlade, lo og hømagasin
Kornlade og Loe samt Høe Magazin 76 alenlang.
116 116 Proviant Magazinet
Proviantmagasinet
Proviant Magazinet
117 117 Plantager
Plantager
Plantager
118 118 Wange Huus for Skou Vogtere
Bolig for skovvogtere
Et Wange Huus for Skou Vogtere
119 119 Plantager
Plantager
Plantager
120 120 Plantager
Plantager
Plantager
121 121 Krud Taarnet
Krudttårnet
Krud Taarnet 50 alenlange 50

 

Frederiksværk i nutiden